SIMULACRE INDIVIDUAL DE DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓ

Què oferim?

Al Simulacre individual de Defensa Programació l’opositor/a farà la defensa simulant el dia de la prova (recomanem tenir a punt tot el material -guions, material per a repartir, díptics…).

La formadora donarà les pautes de lectura en veu alta, assessorarà sobre els elements que hi intervenen (materials, suports, mirada, connectors, pauses, paraules clau, entonació, etc.).

Hi haurà també un assessorament sobre el contingut de la defensa, si s’escau.

Ja et pots inscriure al curs!

Com treballarem al Taller Defensa Programació?

La dinàmica del simulacre (videotrucada d’una hora) consistirà en una sessió online en què l’aspirant defensarà la seva programació davant el/la formador/a. A continuació, es deixarà un espai per comentar el treball, es resoldran dubtes, etc.

Et recomanem combinar-la amb una sessió individual sobre habilitats de comunicació i gestió de la pressió.

Objectius

  • Donar eines per afrontar la defensa de la programació didàctica (contingut i expressió oral).
  •  Adquirir estratègies per comunicar de forma clara al tribunal.

Especialitats disponibles


55 euros