FORMACIÓ PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

formació-programació-didactica

Què oferim?

La formació Programació didàctica: els apartats generals i les unitats didàctiques, és un curs pràctic d’elaboració i preparació de la programació didàctica per accedir a una plaça de docent en les oposicions de secundària a Catalunya que té una durada de 10 setmanes.

Videoconferència setmanal en directe amb la tutora: 2-3 hores/sessió.

Preparació planificació i gestió del temps amb la psicòloga: Material i vídeos al campus + Sessió individual de 30 minuts (horari a concertar amb la psicòloga).

Les sessions es gravaran per poder-se veure posteriorment.

Com treballarem la programació didàctica?

La dinàmica de la formació consisteix en un curs a través de la plataforma virtual d’aprenentatge. La formadora facilitarà a través de l’espai virtual tot el material per poder crear la programació i oferirà una videoconferència cada setmana explicant l’apartat corresponent a cadascun dels mòduls. L’alumne/a presentarà les tasques periòdiques dels apartats per tal que un cop fetes, la programació estigui acabada i revisada.

La formadora farà el retorn individual i setmanal de les activitats realitzades per l’opositor/a a través de la plataforma virtual d’aprenentatge.

Es recomana complementar aquesta formació amb la realització d’una sessió virtual individual per resoldre dubtes, qüestions, etc. i fer una revisió general de la programació

Objectius

  • Conèixer els apartats que integren la programació didàctica.
  • Conèixer i dominar els elements que intervenen en un programació didàctica (continguts, competències, activitats, avaluació, inclusió…). 
  • Elaborar una programació didàctica real, concreta i factible que contingui tots els elements proposats a la convocatòria d’oposicions i que atengui la realitat de l’aula.
  • Adquirir l’aptitud i l’actitud pedagògica necessària per crear una programació competencial.

Contingut Programació Didàctica

Mòdul 1

Oposicions i programació didàctica

Mòdul 2

Apartats generals I

Mòdul 3

Apartats generals II

Mòdul 4

Estratègies que intervenen en les unitats didàctiques

Mòdul 5

Unitats didàctiques: justificació, explicació i continguts

Mòdul 6

Unitats didàctiques: dimesions, competències i objectius

Mòdul 7

Unitats didàctiques: activitats I

Mòdul 8

Unitats didàctiques: activitats II

Mòdul 9

Unitats didàctiques: avaluació

Mòdul 10

Unitats didàctiques: inclusió i perspectiva de gènere

Mòdul complementari

Competències personals: planificació

Mòdul complementari

Competències personals: gestió del temps

490 Euros

Shopping Cart
Unir-se a la Llista d'espera T'informarem quan estiguin definides les dates de la pròxima edició. Si us plau, deixi la seva adreça de correu electrònic preferida a continuació.