FORMACIÓ DEFENSA PROGRAMACIÓ

formació-defensa-programacio

Què oferim?

La formació en Defensa de la Programació parteix de la programació didàctica acabada. S’ofereix un guió base per defensar els apartats generals i un guió per a cadascuna de les unitats didàctiques.

A banda, es donen eines i tècniques per a la defensa oral i els mecanismes de persuasió que permetran defensar la programació davant del tribunal. Es crearan els materials necessaris.

Les sessions es gravaran per poder-se veure posteriorment.

Preparació habilitats de comunicació i gestió de la pressió amb la psicòloga: Material i vídeos al campus + Sessió individual de 30 minuts (horari a concertar amb la psicòloga).

Dades pràctiques per especialitats al final de la pàgina.

Com treballarem la defensa de la programació?

La formadora facilitarà a través de la plataforma virtual d’aprenentatge tot el material per poder crear el guió de tota la defensa (apartats generals i unitats didàctiques). Oferirà tasques periòdiques de cadascun dels apartats, per tal que un cop fetes, estiguin tots els guions a punt per ser defensats davant del tribunal.

La formadora farà el retorn individual de les activitats realitzades per l’opositor/a a través de la plataforma virtual d’aprenentatge.

Es recomana complementar aquesta formació amb la realització d’una sessió virtual individual per resoldre dubtes, qüestions, etc. i fer una revisió general de la programació. 

Objectius

 • Donar eines per afrontar la defensa de la programació didàctica (contingut i expressió oral).
 • Adquirir estratègies per comunicar de forma clara al tribunal.
 • Crear el material necessari per al dia de la prova.

Contingut Defensa Programació

Mòdul 1

La defensa oral: Programació, exemples, material, tècniques de persuasió.

Mòdul 2

Creació (Treball a realitzar per part de l’alumnat): Guió apartats generals, guió unitats didàctiques, material de suport, material a repartir…

Mòdul 3

Defensa. Defensa individual de la programació.

Mòdul COMPLEMENTARI

Habilitats de comunicació

Mòdul complementari

Gestió de la pressió

Dades pràctiques per especialitats:

 • 2a edició:
  • Del 3 al 30 de gener de 2022
  • Horari videotrucada: dilluns a les 16.30 hores
  • Inclou sessió individual a concetar amb l’alumn@
  • Grups màxim 15 alumnes
 • 1a edició:
  • Del 8 de febrer al 7 de març de 2022
  • Horari videotrucada: dimarts de 16:30 a 18:30 hores
  • Inclou sessió individual a concretar amb l’alumn@
  • Grup mínim 2 alumnes

290 Euros

Obre el xat
1
Necessites informació?
Hola! En què et podem ajudar?
%d bloggers like this: